Wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia w Polsce

Warszawa, 17 czerwca 2023 r. – Dane opublikowane dzisiaj przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wskazują na wzrost zatrudnienia i spadek wskaźnika bezrobocia w Polsce. Według najnowszych danych, stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od ostatnich pięciu lat.

Według raportu GUS, wskaźnik bezrobocia wyniósł 6,2% w maju 2023 r., co oznacza spadek o 0,5 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem. Jest to najniższy poziom od 2018 r. i jednocześnie jeden z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej.

Z kolei liczba zatrudnionych w Polsce wzrosła o 0,8% w porównaniu z kwietniem 2023 r., osiągając poziom 17,5 miliona osób. Głównie wzrost zatrudnienia odnotowano w sektorze usług, zwłaszcza w branży informatycznej, finansowej i doradczej.

Minister Gospodarki, Anna Kowalska, powiedziała, że dane te są pozytywnym sygnałem dla polskiej gospodarki. “Wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia świadczą o pozytywnej sytuacji na rynku pracy. To efekt działań podejmowanych przez rząd w celu tworzenia nowych miejsc pracy i stymulowania inwestycji w sektorach kluczowych dla rozwoju kraju” – powiedziała minister.

Mimo optymistycznych danych, eksperci ostrzegają przed nadmiernym optymizmem. Wskazują, że niskie bezrobocie często wynika z emigracji zarobkowej Polaków, którzy opuszczają kraj w poszukiwaniu lepszych warunków pracy za granicą. Ponadto, nie wszyscy zatrudnieni mają stabilne umowy o pracę, a część osób pracuje na umowach cywilnoprawnych lub na zasadzie samozatrudnienia, co wiąże się z mniejszą ochroną socjalną.

Mimo tych wyzwań, obecne dane dotyczące zatrudnienia i bezrobocia w Polsce przynoszą optymistyczne wieści dla polskiej gospodarki. Rząd kontynuuje działania mające na celu poprawę sytuacji na rynku pracy i stymulowanie inwestycji, aby utrzymać pozytywny trend.

 

Mam nadzieję, że ten artykuł dostarczył Ci najnowsze informacje dotyczące zatrudnienia i bezrobocia w Polsce.